• O nas

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym PSP, którego misją jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego Państwa, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inżynierii środowiska, a także ochrony ludności.